SPSCHB

Středoškolská odborná činnost

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

SOČ na SPŠCH Brno

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou.

OBORY

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie a vědy o Zemi

5. Molekulární biologie

6. Zdravotnictví

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

8. Ochraba a tvorba žuvotního prostředí

9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design

10, Elekrotechnika, ektronika a telekomunikace

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

12. Tvirba učebních pomůcek, didaktické technologie

13.  Ekonomika a řízení

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

16. Historie

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a spoelčenskovědní obory

18. Informatika

 

Ve školním roce 2022/2023 se uskutečnil již 45. ročník Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo v pondělí a úterý 13. a 14. února 2023 za účasti 37 studentů, kteří obhajovali 28 prací v následujících oborech 03- Chemie, 04 – Biologie a vědy o Zemi,  05 – Molekulární biologie, 06 - Zdravotnictví, 07 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí, 09 – Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design a 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Komise pracovala ve složení Ing. Tomáš Buriánek (předseda), Mgr. Hana Holubová (místopředsedkyně), Mgr. Vítězslav Klíma, Mgr. Erik Kalla, PhDr. Mgr. Marcela Helešicová, Ing. Pavel Kučera, Mgr. Miroslav Vymazal a Mgr. Olga Strouhalová.

Do okresního kola postoupilo 8 prací a rovnou do krajského kola postoupilo 9 prací. Okresní kolo proběhlo distančně (23. 3. 2023) a krajské kolo pak prezenčně (9. 5. 2023). V krajském kole získal žák Adam Pliska s prací „Výkladový slovník chemických pojmů“ 1. místo v kategorii 12 a postoupil do celostátního finále.

 

Harmonogram prací SOČ (.pdf) pro rok 2023/2024

Výsledková listina - krajské kolo 2022/2023

Jak psát odbornou práci

Přihláška na SOČ

https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/