SPSCHB

Maturita

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Pravidla k psaní dlouhodobých maturitních prací .PDF
Informace k maturitní zkoušce - předměty a termíny (.PDF)
Harmonogram prací SOČ .PDF
Pravidla tvorby prezentací .PDF
Anglický jazyk .DOC
Český jazyk a literatura .PDF
Hodnocení MZ CJL .PDF
Německý jazyk .PDF
Německý jazyk - profilová část .PDF
Slohová práce pro CIJ . DOC
Propozice praktické maturitní zkoušky 2022/2023 . PDF
Propozice praktické maturitní zkoušky 2023/2024 . PDF
Studijní materiály pro studenty k praktické maturitní zkoušce z chemie . PDF
Pravidla ústních maturitních zkoušek . DOC
Přehled uznávaných certifikátů.PDF

 

Maturitní okruhy

Analytická chemie Stáhnout .DOC
Analýzy a mikrobiologie potravin Stáhnout .DOC
Biologie biochemie Stáhnout .DOC
Biologie Stáhnout. DOC
Člověk a prostředí Stáhnout.DOC
Fyzika Stáhnout .DOC
Fyzikální chemie 4.A,  .DOC
Hygiena a technologie potravin 4.B .DOC
Chemie Stáhnout, 4.C .DOC
Chemická technologie 4.A, 4.D .DOC
Technologické procesy 4.C .DOC
Matematika Stáhnout.DOC
Zeměpis 4.C .DOC
Informační a komunikační technologie Stáhnout .DOC
Občanský základ 4.C . DOC
Praktická maturitní zkouška z chemie Stáhnout .DOC
Praktická maturitní zkouška z chemie a mikrobiologie 4.B  . DOC

PUP MZ

Pravidla pro použití kompenzačních pomůcek        
Stáhnout. PDF
Podmínky k maturité pro PUP MZ

Stáhnout. PDF