SPSCHB

kurzy

 Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Náplň a cíl přípravných kurzů 

Náplň kurzů je koncipována tak, aby si žáci zopakovali část učiva základní školy a procvičili si jej na různých typech testových úloh a příkladech, které by se mohly vyskytnout v přijímacích testech.
Hlavním cílem kurzů z českého jazyka a matematiky je tedy seznámení žáka s pojetím přijímacích zkoušek, jednotlivými typy úloh a strategií jejich řešení. Na závěr kurzu si žáci vyzkouší atmosféru přijímacích zkoušek napsáním cvičných testů.
Absolvování přípravných kurzů k přijímacímu řízení žákům usnadní přípravu na jednotlivé testy, a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu.

Termín konání

Přípravné kurzy se budou konat z předmětů český jazyk a matematika ve dnech 1.3., 8.3., 22.3., 29.3. a 5.4.2023, vždy od  15.00 – každý předmět 45 minut.
Cena kurzu za jeden předmět je 500,- Kč.

Platba v hotovosti celkem 1.000,- Kč (za oba předměty) proběhne na sekretariátě školy.

V případě, že se nebudou moci konat kurzy kvůli epidemiologické situaci prezenční formou, bude probíhat dálková forma výuky.


Vyplněné přihlášky zasílejte prosím na email: skola@spschbr.cz, nebo na kontaktní adresu školy.

Přihláška k přípravným kurzům (.DOC)