SPSCHB

Certifikáty

Certifikát CQS a IQNet

Certifikáty

První udělení certifikátu bylo 8. 8. 2007. Dne 24. 9. 2007 proběhlo na naší škole slavnostní předání certifikátu managementu kvality podle mezinárodní normy ISO 9001. Jedná se o vůbec první takové ocenění udělené vzdělávací instituci v kraji. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci kraje a školského odboru, zástupce ČŠI a hosté z VUT FCH

Dne 12. 6. 2018 proběhl úspěšně audit dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 s platností do 11. 7. 2019.

Škola implementovala  systém managementu kvality a úspěšně prošla certifikací při auditu provedeném nezávislou akreditovanou certifikační společností CQS, která je zástupcem ČR v mezinárodní organizaci IQNet sdružující zástupce z 35 zemí. Vydané certifikáty si tyto země vzájemně uznávají.

ISO 9001 už dávno není výsadou výrobních organizací, již řadu let je uznávanou normou i v oblasti služeb a od roku 2005 se prosazuje i mezi výchovně-vzdělávacími organizacemi. Několik let existuje interpretace normy ISO 9001 pro oblast školství.

Vedení školy takto dokazuje, že hledá cesty zlepšování. Certifikace systému kvality je oporou stávajících předností školy v poskytování služeb v oblasti vzdělávání a je důležitým předpokladem pro další úspěšnou činnost školy. Systém managementu kvality klade důraz na „pořádek“ v organizaci, proto je zde předpoklad pozitivních výsledků kontrol a inspekcí ze strany nadřízených orgánů.

Co systém managementu kvality škole přináší?

 • systémový přístup v oblasti managementu na všech stupních řízení,
 • účinné nástroje řízení,
 • účinné kontrolní mechanizmy a metody monitorování,
 • institut pravidelných interních auditů kvality,
 • smyčku PDCA, která znamená dobré plánování, monitorování a z toho plynoucí zlepšování,
 • 8 zásad managementu, mezi které patří například zaměření na zákazníka, vedení zaměstnanců, procesní přístup při řízení organizace, vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy, rozhodování na základě faktů, neustálé zlepšování a
 • systém kvality jako organickou součást systému řízení.

Výše uvedené přednosti znamenají, že škola:

 • poskytuje služby spolehlivě, stabilně v dobré úrovni kvality a
 • má vytvořeny veškeré předpoklady k dalšímu zlepšování efektivnosti systému kvality a tím i systému řízení.

Popřejme si tedy, aby i nadále:

 • systém kvality sloužil managementu jako účinný nástroj řízení,
 • trvalo úspěšné působení školy v regionu,
 • trvala spokojenost zákazníků a trvala spokojenost zřizovatele a dalších zainteresovaných stran.

Ing. Zdenka Kučerová