SPSCHB

Hrajeme si na chemické

PŘÍRODOVĚDNÝ Kroužek pro žáky ZŠ

„HRAJEME SI NA CHEMICKÉ“

 

Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ pořádáme ve školním roce 2022/2023 přírodovědný kroužek s názvem „Hrajeme si na chemické“. Kroužek obsahuje praktické úlohy z chemie, fyziky, biologie a  IKT.

Žáci si zábavnou, ale i naučnou formou vyzkouší jednoduché pokusy, naučí se pracovat s chemickým sklem, ověří si chemické, fyzikální a biologické podstaty různých jevů, budou dělat jednoduché analýzy potravinářských vzorků atd.

Kroužek bude nabízen od února do dubna 2023 v laboratořích naší školy, vždy v úterý od 15:30 do 17:45 hod. Konkrétní termíny budou: CHE: 7. 2., 14. 2., 21. 2., BIO: 28. 2., 7. 3., FYZ: 21.3., 28.3. a IKT 4. 4. 2023.

Jednotlivé lekce budou v rozsahu 3 vyučovacích hodin, a to 3 x lekce z chemie, 2x lekce z biologie, 2 x z fyziky a 1x z IKT.

 

Kroužek je pro žáky ZŠ zdarma (hrazeno z projektu iKAP JMK II). Maximální kapacita kroužku je 15 žáků. O přijmutí do kroužku rozhoduje pořadí přihlášení.

Přihlášky do kroužku zasílejte do 30. 11. 2022 na e-mail skola@spschbr.cz nebo na sekretariát školy: Vranovská 65, Brno, 614 00, tel: 545 544 411

Na první cvičení si žáci přinesou bílý plášť (ochranný oděv), přezůvky, psací potřeby, zápalky, lžičku z umělé hmoty, kousek hadříku a sešit.

 

Podrobné informace a přihláška (.PDF)