SPSCHB

Chemická olympiáda

V roce 2022 vstoupila Chemická olympiáda do 59. ročníku. Řadí se tedy k těm starším přírodovědným soutěžím vyhlašovaným MŠMT pro žáky základních a studenty středních škol. Základní nosnou myšlenkou společnou těmto i mnoha dalším podobným soutěžím není jen podnícení zájmu o příslušný obor, ale i podchycení a všestranné rozvíjení schopností zejména nadaných mladých lidí. Není sporu, že se jedná o vysoce užitečnou náplň volného času úzce navazující na práci ve škole. Úspěšné řešení úloh, které se neomezují na osnovami předepsanou látku, předpokládá nemalou samostatnou přípravu a klade také zvýšené nároky na práci učitelů, bez jejichž pomoci se soutěžící neobejdou. Řešením úloh však celá věc nekončí. Předmětové soutěže jsou páteří celé řady dalších akcí. Navazují na ně besedy s autory úloh, korespondenční soutěže, semináře pro soutěžící i pro učitele, soustředění a letní tábory (např. Běstvina - http://www.bestvina.cz/)

Soutěž je rozdělena do několika kategorií, z nichž pro studentky a studenty SPŠCh připadají v úvahu tři:

  • Kategorie C (nejvýše pro studenty 2. ročníků čtyřletého studia)
  • Kategorie B (nejvýše pro studenty 3. ročníků čtyřletého studia)
  • Kategorie E (potenciálně pro všechny studenty, doporučeno pro druhé a vyšší ročníky)

V minulých letech došlo zcela nově k oddělení kategorie E od kategorie A. Studenti chemických průmyslových škol tak mají k dispozici zcela novou kategorii dimenzovanou právě pro ně. Naše škola se zároveň stala celostátním garantem této kategorie ChO.

Chemická olympiáda má na SPŠCh dlouhou tradici a její studentky a studenti se v celostátním průměru umisťují dlouhodobě na předních pozicích. Škola a její vyučující zároveň pořádají lokální i celostátní přípravné semináře, které podporují řešitele v úspěšném klání o post nejlepší olympioničky / nejlepšího olympionika.

Každý týden se na SPŠCh konají přípravné semináře a praktika pro účastníky ChO – harmonogram je vyvěšen na nástěnce Chemické olympiády.

Zadání úloh aktuálního ročníku naleznete na stránkách chemické olympiády:

http://www.chemicka-olympiada.cz

 

Národní kolo 59. ročníku ChO kat. E  (15 soutěžících z ČR, z toho 6 z naší školy, primárně pro 3. a 4. ročníky SPŠ)

Hynek Martikan (3.D) 1. místo

Tomáš Urban (4.A) 2. místo

Vojtěch Langer (2.A) 3. místo

Tomáš Holub (2.A) 5. místo

Radek Poul (2.A) 6. místo

Serhii Kolomoiets (1.D) 10. místo

 

EOES (Evropská olympiáda experimentálních věd, 45. týmů z Evropy)

Vojtěch Langer (2.A) – zlatá medaile

 

Krajské kolo ChO kat. B (25 soutěžících primárně pro studenty 2. a 3. ročníků SŠ a G)

Serhii Kolomoiets (1.D) 3. místo

Daniel Johanides (1.A) 5. místo

David Rouzek (2.D) 11. místo

 

 

Krajské kolo ChO kat. C (33 soutěžících, primárně pro studenty 1. a 2. ročníků SŠ a G)

Radek Poul (2.A) 2. místo

Serhii Kolomoiets (1.D) 3. místo

Vojtěch Langer (2.A) 4. místo

 

Výsledky jsou případně volně dostupné na https://olympiada.vscht.cz/cs/databaze/2022/3/#area-category-table