SPSCHB

Mladý chemik 2021/2022

Svaz chemického průmyslu a Střední průmyslová škola chemická Brno

 

vyhlašují 10. ročník celostátní soutěže

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2021-2022

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd ZŠ

 

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno v regionálním a především v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství, vysoké školství a odbornou praxi v chemii.

Soutěž je tříkolová + celostátní finále:

 

1. regionální kolo:

proběhne do pátku 15. 10. 2021. Účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují v hodině chemie na své ZŠ. Učitelé chemie sami vyhodnotí výsledky testu a vyberou 3 nejúspěšnější žáky z každé ZŠ, kteří postoupí do 2. kola. 

 

2. krajské kolo:

se uskuteční letos ve dvou termínech, a to v úterý 14. 12. 2021 (pro mimobrněnské školy) a ve středu 15. 12. 2021 (pro brněnské školy) od 9:00 na SPŠ chemické, Brno, Vranovská 65. Toto kolo bude probíhat formou písemného testu. 30 nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola. Pro žáky a jejich doprovod bude nachystán zábavný program na SPŠ chemické.

 

3. kolo  - regionální finále:

se uskuteční v pátek 25. 2. 2022 od 9:00 na SPŠ chemické, Brno, Vranovská 65. V tomto kole se prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Po práci v chemické laboratoři na SPŠCH se žáci a jejich doprovod zúčastní exkurze a slavnostního vyhlášení na Mendelově univerzitě Brno. Vítězové 3. kola budou odměněni hodnotnými cenami (např. tablet, chytrý telefon aj.). Do celostátního kola postupují minimálně 3 nejlepší žáci. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne 2. a 3. kolo distančně formou on-line testu.

 

Celostátní finále:

se uskuteční během června 2022 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na velice hodnotné ceny.   

 

Žáci postupující do 2., 3. kola a celostátního finále budou bodově zvýhodněni při přijímacím řízení na SPŠ chemickou Brno.

 

Více o soutěži najdete na webových stránkách: www.mladychemikcr.cz

 

Základní školy se letos přihlašují zároveň se zasláním výsledků z 1. kola, a to do 15. 10. 2021 na adrese: mladychemik@spschbr.cz

Do přihlašovacího e-mailu prosím uveďte: základní školu (jméno, adresa), počet zapojených žáků do 1. kola, jména postupujících žáků do 2. kola a kontaktní osobu (jméno, e-mail, telefon).

 

Více o soutěži najdete na webových stránkách: www.mladychemikcr.cz

 

Informace o statistice Mladého chemika v JMK najdete zde.