SPSCHB

Centrum odborného vzdělávání pro chemii

SPŠ chemická Brno byla Jihomoravským krajem jmenována Centrem odborného vzdělávání pro chemii. V rámci aktivit centra nabízíme workshopy pro učitele ZŠ, SŠ, poradentství v oblasti chemie, předvádění poučných a zábavných pokusů, popularizace chemie a dalších přírodních věd, programy v přírodovědném motivačním centru, organizace soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, kroužky pro ZŠ aj. Část aktivit centra je finančně podpořena projektem Implementace krajského akčního plánu (I-KAP II).

 

Workshop 2020 určený pro učitele SŠ přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyziky, environmentalistiky apod.)

Workshop 26.11. 2020

Workshop 3.12.2020

Program aktivit pro ZŠ

 

Workshop bude pořádán distančně v prostředí MS Teams :

Workshop 18.2.2021

Workshop 25.3.2021