SPSCHB

Co je to SOČ?

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

Co je to SOČ?

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je doborovolná zájmová činnost žáků všech typů škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou.

Weby SOČ
www.soc.cz

sockari.cz

http://www.jcmm.cz/projekt/soc_studenti

Posláním SOČ je:

 • všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy studentů,
 • prohlubovat a rozšiřovat odborné vědomosti a zkušenosti a individuální schopnosti,
 • rozvíjet tvořivé myšlení,
 • rozvíjet talent, podporovat odborný růst,
 • účelně využívat volný čas.

Přehled soutěžních oborů

 • matematika a matematická informatika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • geologie a geografie
 • zdravotnictví a speciální pedagogika
 • zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 • ochrana a tvorba životního prostředístrojírenství, hutnictví, doprava a příbuzné technické obory
 • elektrotechnika, elektronika, technika počítačů a telekomunikacestavebnictví a architekturatvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 • ekonomika a řízení
 • pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • historie, ostatní humanitní a společenskovědní obory