SPSCHB

Obhajoba práce

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

Obhajoby prací SOČ

Přehlídky prací SOČ se uskutečňují formou veřejné obhajoby před odbornou hodnotící porotou. Bez obhajoby není možný postup do dalších kol.

Obhajoba se skládá ze dvou částí:

  • Úvodní vystoupení autora, resp. pověřeného člena autorského kolektivu, v kterém porotu i ostatní přítomné stručně seznámí s cílem práce, postupem a výsledky řešení. (Proč práci dělal, co se mu podle jeho názoru povedlo, zda je možné výsledky prakticky použít atp.) Při úvodním vystoupení je možné využívat audiovizuální techniky, promítat schemata, předvést vyrobené zařízení apod. Doporučená doba úvodního slova je 10 minut, celková doba obhajoby asi 20 minut.
  • Diskuse, při níž autoři odpovídají na otázky odborné hodnotící komise, případně ostatních přítomných.Hodnocení prací SOČ

Při hodnocení prací SOČ se zohledňuje:

  • Obsahová úroveň práce
  • Využití práce v praxi, možnost publikace
  • Úplnost a úprava práce
  • Přednes referátu a obhajoba práce při diskusi