SPSCHB

Debrecen

Ve školním roce 2016 / 2017 naše škola navázala spolupráci s maďarskou střední školou DSZC Vegyipari Szakgimnáziuma v Debrecenu. Studenti se mohou zúčastnit týdenního výměnného pobytu, během kterého pracují v mezinárodních dvojicích v anglickém, nebo německém jazyce. Studenti během pobytu spolupracují na zadaném laboratorním úkolu, jehož výsledky pak prezentují v cizím jazyce a zpracovávají formou protokolu v cizím jazyce. Součástí pobytu jsou i kulturně-poznávací akce, např. výlet do Prahy, na Macochu, kulturní odpoledne, návštěva Budapešti či termálních lázní v Debrecenu.

Certifikát