SPSCHB

Cykloturistický a vodácký pobyt

LETNÍ TURISTICKÝ POBYT V PŘÍRODĚ Veselí nad Lužnicí 2024 

Sportovně zaměřený zájezd s vodáckým výcvikem, sjížděním vybraných úseků Lužnice, Nežárky a případně Vltavy, kombinovaný s cykloturistikou v okolí Veselí nad Lužnicí.

Termín:  9. – 14. 6. 2024

Počet míst:  40

Místo konání: Veselí nad Lužnicí.

Předběžná cena: 5000,- Kč, zahrnuje dopravu kol a osob, ubytování, polopenzi, půjčovné vodáckého materiálu, instruktora vodáckého výcviku.

Potřebné vybavení: cyklistickou helmu, kolo, sportovní oblečení a obuv, vybavení na cykloturistiku a vodácký výcvik.

Přihlášky: do 15. 12. 2023 společně se zálohou 1000,- Kč (platba bude přes účet školy)

107-674590297/0100 Komerční banka

VS: 102

do zprávy uvést: jméno a příjmení žáka, třídu 

 

Kurz je určen přednostně pro žáky  2. ročníků.

Další informace v kabinetu TEV.

Informace pro účastníky letního turistického pobytu v přírodě 2024

(náplní je cykloturistika a vodní turistika)

 

Termín:  9. 6. – 14. 6. 2024

Místo:  Veselí nad Lužnicí

Odjezd: 9. 6. (neděle)

Příjezd:  14. 6. (pátek)

Náplň: vodácký výcvik a cykloturistika pro začátečníky i pokročilé.

Předpokládaná cena kurzu: 5000,- Kč

Kurz proběhne v okolí Veselí nad Lužnicí. Cena zahrnuje ubytování, stravu ve formě polopenze, dopravu osob a kol tam i zpět, zapůjčení vodáckého materiálu, vodáckého instruktora.

Stravování: polopenze - začíná večeří (neděle 9. 6.) a končí snídaní (pátek 14. 6. 2024).

Podrobné informace a bezpečnostní poučení obdrží účastníci v  týdnu před nástupem na kurz.

Přihlášky:  do 15. 12. 2023 společně se zálohou 1000,- Kč.

Platba přes účet školy: 107 – 674590297/0100, VS: 102, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení žáka, třídu .

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Závazná přihláška

Souhlasím s tím, aby se můj syn / moje dcera  .......................................................................  třída ………….

zúčastnil ( a ) turistického pobytu v přírodě v termínu 9. 6. – 14. 6. 2024. Na kurzu je pro cykloturistiku povinná cyklistická přilba.

Na dobu kurzu doporučujeme uzavřít úrazové připojištění.

 

                                                                                          .......................................................

                                                                                                     podpis zák. zástupce

 

 

 

 

Potvrzení o seřízení kola na cyklistiku

 

Zákonný zástupce žáka (žákyně)   …………………..…………………………třída……..…

se zaručuje, že jeho kolo je v dobrém technickém stavu a odpovídá předpisům.

 

           Datum, podpis zák. zástupce ………………………………...………………….

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO TURISTICKÝ POBYT V PŘÍRODĚ

 

Čestně prohlašuji, že můj syn (moje  dcera )…………………………………..……………třída…..…

- je zdravotně způsobilý (á ) zúčastnit se turistického pobytu v přírodě se zaměřením na cykloturistiku          a vodácký výcvik

- nepřišel (nepřišla ) v poslední době do styku s infekční chorobou

- pobírá tyto léky…………………………………………………………...a je seznámen (a) s jejich aplikací

- je plavcem (plavkyní)

- bereme na vědomí, že musí mít pro cyklistiku ochrannou přilbu

Na dobu trvání akce doporučujeme uzavřít úrazové připojištění

 

          Datum, podpis zák. zástupce ………………………………...………………….

 

 +Název, adresa organizace: Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

 

IČ:  62157264

 

 

Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby

 

Jméno a příjmení nezletilé osoby:

 

Datum narození:

 

Bydliště:

 

Zdravotní pojišťovna:

 

 

  • V souladu s ustanovením § 35 zákona 372/2011 Sb. v platném znění o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování jako zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby souhlasíme s poskytnutím zdravotnických služeb, které jdou nad rámec § 38, odst. 1, písm. c) a odst. 4., písm. b), tedy poskytnutí nezbytné péče k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně nutná hospitalizace se souvisící nezbytnou zdravotní péčí apod.
  • Tento souhlas je uložen u zdravotníka akce nebo dohlížející pedagogické osoby a je platný po dobu akce organizované školou nebo školským zařízením a v případě nepoužití bude vrácen nebo zlikvidován. Současně jako zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby požadujeme bezodkladnou informaci v případě jakéhokoli použití tohoto souhlasu na níže uvedené kontakty.  

 

 

Názvy akcí:

Sportovní kurz

Školní rok:

 

 

Současně jako zákonní zástupci pro případ jakéhokoli dalšího potřebného kontaktu s poskytovatelem zdravotnických služeb sdělujeme tyto kontakty:

 

Zákonný zástupce (matka): tel.

 

Zákonný zástupce (otec): tel.

 

Datum udělení souhlasu:

 

 

 

 ……………………………….                                                                          ….…………………………….

podpis zákonného zástupce                                                               podpis zákonného zástupce

 

 

Informace pro účastníky cykloturistického zájezdu

Termín: 9. 6. – 14. 6. 2024

Místo: Veselí nad Lužnicí

Počet míst: 20

Cena: cca 3.500,- Kč zahrnuje dopravu tam i zpět, přepravu kol a stravu formou polopenze

Program: cyklistické výlety po okolí v délce 50 – 100 km, terén vhodný pro horská a treková kola, akce je určena pro zdatnější cyklisty.

Platby:

1. Záloha - 2.000,- Kč do 31. 1. 2024

2. Doplatek – 1.500,- Kč do 31. 3. 2024

Všechny platby poslat na účet školy č. 107 – 674590297/0100, VS 117, do zprávy pro příjemce uvést jméno a třídu žáka

Podrobnější informace v kabinetu TEV