SPSCHB

Vltava - letní pobyt v přírodě

Vyúčtování: žáci platili 3000,-Kč. Náklady činily za stravu 940,- Kč,   za ubytování, půjčovné vodáckého vybavení a cestu vodáckými autobusy,   1493,-Kč. Cesta vlakem tam a zpět stála 507,-Kč. Celkem 2940,- Kč.  Žákům bude vráceno celkem 60,-Kč. Přeplatek bude vydán žákům do konce listopadu.

LETNÍ TURISTICKÝ POBYT V PŘÍRODĚ Vltava  2023 

 

  Sportovně zaměřený zájezd s vodáckým výcvikem, sjížděním vybraných úseků řeky Vltavy (3 dny)

 

Termín:  6. 9. – 10. 9. 2023

Počet míst:  30

Místo konání: Vyšší Brod

Cena: 3 000,- Kč, zahrnuje dopravu vlakem do Vyššího Brodu, ubytování, polopenzi, půjčovné vodáckého materiálu, přeprava osob vodáckým autobusem.

Potřebné vybavení: sportovní oblečení a obuv, vybavení na vodácký výcvik.

Přihlášky:  do 26. 6. 2023 společně se zálohou 1500,- Kč, platba zálohy je přes účet školy.

Platba přes účet školy: 107 – 674590297/0100, VS: 116,   do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení žáka, třídu .

 

 

Akce je určena především pro žáky 3. ročníku.

Další informace v kabinetu TEV.

Informace pro účastníky letního turistického pobytu v přírodě

(náplní je vodní turistika) 2023

 

Termín:  6. 9. – 10. 9. 2022

Místo:  Vyšší Brod

Odjezd:  6. 9. (středa)

Příjezd:  10. 9. (neděle)

Náplň: vodácký výcvik pro pokročilé.

Cena kurzu: 3000,- Kč

Kurz proběhne na řece Vltavě z Vyššího Brodu do Českého Krumlova (Boršova). Cena zahrnuje ubytování, stravu ve formě polopenze, dopravu osob tam i zpět, zapůjčení vodáckého materiálu.

Stravování: polopenze - začíná večeří (středa 6. 9.) a končí snídaní (neděle 10. 9. 2023).

Podrobné informace a bezpečnostní poučení obdrží účastníci týden před nástupem na kurz.

Přihlášky: společně se zálohou 1500,- Kč (možno platit najednou celou částku 3000,- Kč) přes účet školy do 26. 6. 2023.

Platba přes účet školy: 107 – 674590297/0100, VS: 116, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení žáka, třídu .

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Závazná přihláška

Souhlasím s tím, aby se můj syn - moje dcera  .......................................................................              třída ………….

zúčastnil ( a ) vodáckého pobytu v přírodě v termínu 6. 9. – 10. 9. 2023.

Na dobu kurzu doporučujeme uzavřít úrazové připojištění.

 

                                                                                          .......................................................

                                                                                                     podpis zák. zástupce

 

 

 

 

 

Informace pro účastníky letního tur. pobytu v přírodě  Vltava