SPSCHB

Gymnázium

         
     

Gymnázium

kód: 79-41-K/41

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura (CJL) 4 4 4 4 16
Anglický jazyk (ANJ) 4 4 14 
Odborná angličtina (OAJ)

 
Druhý cizí jazyk (DCJ) 3 3 3 12
Matematika (MAT) 4 4 4 16
Fyzika (FYZ)  3(1) 3(1) 2 8(2) 
Chemie (CHE)  3(1)  3(1) 2 - 8(2)
Biologie (BIO) 3(1)  3(1) 2 - 8(2) 
Zeměpis (ZEM) 2 2 2 - 6
Základy společenských věd (ZSV) 1 1 2 2 6
Dějepis (DEJ) 2 2 2 - 6
Hudební nebo výtvarná výchova (HUV/VYV) 1 2 - - 3
Umělecká tvorba a komunikace (UTK) - - 1 - 1
Informatika (IKT) 2 2 1 1
Tělesná výchova (TEV)
2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 dvouletý (VP1) - - 2 2 4
Volitelný předmět 2 (VP2) - - 2 - 2
Volitelný předmět 3 (VP3) - - - 2 2
Volitelný předmět 4 maturitní (VP4) - - - 2 2
Volitelný předmět 5 maturitní (VP5) - - - 2 2
Týdenní počet hodin 34(3) 34(3) 34(3) 30 132(9)

 

Vysvětlivky k učebnímu plánu:          

OAJ: V předmětu profesní angličtina si žáci volí ze tří zaměření – OAJ pro akademické účely, OAJ pro přírodovědné a farmaceutické obory a OAJ pro technické obory.

VP1 (dvouletý): Volitelný předmět vyučovaný ve třetím a následně ve čtvrtém ročníku.

VP2: Volitelný předmět vyučovaný ve třetím ročníku, přičemž většinu z těchto předmětů vyučují odborníci z vysokých škol.

VP3: Volitelný předmět vyučovaný ve třetím ročníku, přičemž většinu z těchto předmětů vyučují odborníci z vysokých škol.

VP4 a VP5 (maturitní): Volitelný předmět vyučovaný ve čtvrtém ročníku a zaměřený na přípravu k maturitní zkoušce.

Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.