SPSCHB

Přírodovědné lyceum

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin

Přírodovědné lyceum

kód: 78-42-M/05

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 4 13
Anglický jazyk 3 12 
Německý jazyk 3
Dějepis 2 2 4
Občanský základ 1
Matematika 4 3 3 13
Fyzika  3(1) 3(1) 2(1) 8(3) 
Chemie 4 3 2 - 9
Chemická laboratorní cvičení 2(2) 2(2) - 4(4)  
Biologie 3(1) 2 3(1) 2 10(2) 
Zeměpis 2 2 - - 4
Ekonomika - - 1 2 3
Informační a komunikační technologie 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 4(4) 
Tělesná výchova
2 2 2 2 8
Člověk a prostředí - 2 2 2 6
Technologické procesy - 1 2 2 5
Monitorování životního prostředí - - 2(1) 3(2) 5(3) 
Science - - 1 1 2

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Volitelné předměty varianta 1
Volitelné předměty v 3. ročníku
Seminář z matematiky - - 2 2 4
Seminář z anglického jazyka - - 2 2 4
Seminář z německého jazyka - - 2 2 4
Volitelné předměty ve 4. ročníku
Seminář z fyziky - - - 2 2
Seminář z občanského základu - - - 2 2
Seminář z chemie
- - - 2 2
Volitelné předměty varianta 2
Seminář z pokročilé obecné chemie - - 2 - 2
Seminář z instrumentální analýzy - - - 4(4) 4(4)
Volitelné předměty varianta 3
Chemie v praxi - - 2 4(4) 6(4)

 

Týdenní počet hodin v ročníku 33(5) 32(4) 32(4) 32(3)/(7) 129(16)/(20)


Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá jeden na konci druhého ročníku a tento předmět pak studuje ve třetím i čtvrtém ročníku.