SPSCHB

Farmaceutické substance

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin

Aplikovaná chemie - Farmaceutické substance

kód: 28-44-M/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 12 
Anglický jazyk 12 
Německý jazyk 3
Dějepis
Občanský základ
Ochrana životního prostředí - 2
Fyzika 3(1) 5(1) 
Matematika 3
13
Tělesná výchova 2
2 8
Informační a komunikační technologie 1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  4(4) 
Ekonomika

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Odborné předměty
Chemie 4 4 - - 8
Chemické laboratorní cvičení 2(2) 2(2) - - 4(4)
Analytická chemie - 3(1) 4(2) 4(2) 11(5) 
Fyzikální chemie - 4(1) 4(1) 
Technická příprava 2(1)  -
-
4(1)
Chemická technologie - -
Biologie Biochemie 2 2,5 (0,5) 6 (0,5)
Chemie léčiv - - 1 2 3
Toxikologie - - - 1
Science 1

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Volitelné předměty
Seminář z matematiky - - 2 2 4
Seminář z biologie - - - 2 2
Seminář z fyziky - - - 2 2
Seminář z anglického jazyka - - 2 2 4
Seminář z německého jazyka - - 2 2 4
Seminář z občanského základu - - - 2 2
Seminář z chemie
- - - 2 2

 

Týdenní počet hodin v ročníku 32(4) 32(5) 33(4) 32(3) 129(16,5)

 

Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá jeden na konci druhého ročníku a tento předmět pak studuje ve třetím i čtvrtém ročníku.