SPSCHB

Analýza potravin

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin
         
     

Analýza potravin

kód: 29-42-M/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 3 12 
Německý jazyk 3
Dějepis 2
Občanský základ 2 4
Biologie 3(1) 3(1) 6(2)
Ochrana životního prostředí - 1 1
Fyzika 3(1) 5(1) 
Matematika 4 3
13
Tělesná výchova 2 2 8
Informační a komunikační technologie 1(1) 1(1)  1(1)  1(1)  4(4) 
Ekonomika 4

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Odborné předměty
Chemie 4 3 - - 7
Chemická laboratorní cvičení 2(2) 1(1) - - 3(3)
Fyzikální chemie - - 3(1) - 3(1)
Metody instrumentální analýzy - - - 3(3) 3(3)
Hygiena a technologie potravin 1 1 5
Analýza potravin - 2 2
2
6
Mikrobiologie potravin - - 2 1 3
Metody analýzy potravin - 2(2) 3(3)  3(3)  8(8)
Mikrobiologické rozbory potravin - - 2(2) 3(3) 5(5)
Biochemie a výživa - - 2(1)  4(1)
Science - - 2

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Nepovinné předměty ve 3. ročníku
Seminář z matematiky
- - 2 2 4
Seminář z anglického jazyka - - 2 2 4
Seminář z německého jazyka - - 2 2 4
Nepovinné předměty ve 4. ročníku
Seminář z biologie
- - - 2 2
Seminář z fyziky
- - - 2 2
Seminář z občanského základu - - - 2 2
Seminář z chemie
- - - 2 2

 

Týdenní počet hodin v ročníku 32(5) 32(5) 33(7) 32(11) 130(28)

 

Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá jeden na konci druhého ročníku a tento předmět pak studuje ve třetím i čtvrtém ročníku.