SPSCHB

Analytická chemie

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin

Aplikovaná chemie - analytická chemie

kód: 28-44-M/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 12 
Anglický jazyk 3 12 
Německý jazyk 3
Dějepis 2
Občanský základ 1
Ochrana životního prostředí - 2
Fyzika 3(1) 5(1) 
Matematika 3
13
Tělesná výchova 2
2 8
Informační a komunikační technologie 1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  4(4) 
Ekonomika - 4

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Odborné předměty
Chemie 4 - 8
Chemické laboratorní cvičení 2(2) 2(2)  - 4(4) 
Analytická chemie - 3(1)  5(3)  6(3)  14(7) 
Fyzikální chemie - 4(1)  2(2) 6(3) 
Technická příprava 2 2(1)  - 4(1) 
Chemická technologie - - 2 3
Biologie Biochemie 2 2 (0,5) 2 6,5 (0,5)
Science - - 1 1 2

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Volitelné předměty
Seminář z matematiky - - 2 2 4
Seminář z biologie a biochemie - - - 2 2
Seminář z fyziky - - - 2 2
Seminář z anglického jazyka - - 2 2 4
Seminář z německého jazyka - - 2 2 4
Seminář z občanského základu - - - 2 2
Seminář z chemie
- - - 2 2

 

Týdenní počet hodin v ročníku 32(4) 32(5,5) 33(5) 32(5) 129,5(19,5)


Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.