SPSCHB

Ochrana životního prostředí

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin

Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí

Kód: 28–44–M/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 12 
Anglický jazyk 3 12 
Německý jazyk 3
Dějepis
Občanský základ
Ochrana životního prostředí - 2
Fyzika 3(1) 5(1) 
Matematika 3
13
Tělesná výchova 2 2 8
Informační a komunikační technologie 1(1)  1(1)  1(1)  1(1)  4(4) 
Ekonomika 4

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Odborné předměty
Chemie 4 8
Chemické laboratorní cvičení 2(2) 2(2) 4(4) 
Analytická chemie - 3(1)  4(2)  4(2)  11(5) 
Fyzikální chemie - 4(1)  4(1) 
Technická příprava 2 2(1)  4(1) 
Chemická technologie - -
Biologie 2
Biochemie -
Ochrana a monitorování živ. prostř. - 1 2 3
Toxikologie -
Science 1 2

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Volitelné předměty
Seminář z matematiky - - 2 2 4
Seminář z biologie - - 2 2 4
Seminář z fyziky - - 4
Seminář z anglického jazyka - 2 2
Seminář z německého jazyka - - 2 2 4
Seminář z občanského základu - - 2 2 4
Seminář z chemie
- - 2 2 4

 

Týdenní počet hodin v ročníku 32(4) 32(5) 33(4) 32(3) 129(16)

 

Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá jeden na konci druhého ročníku a tento předmět pak studuje ve třetím i čtvrtém ročníku.