SPSCHB

Chemická technologie

         
     

Aplikovaná chemie - chemická technologie

kód: 28-44-M/01

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 4 13
Anglický jazyk 3 12 
Německý jazyk 3
Dějepis 2
Občanský základ 1
Ochrana životního prostředí - 2
Fyzika 2(1) 2 (1) 1(1) 5(2) 
Matematika 3
13
Tělesná výchova 2
2 8
Informační a komunikační technologie 2(2)  1(1)  - 1(1)  4(4) 
Ekonomika - 4

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Odborné předměty
Chemie 4 - 8
Chemické laboratorní cvičení 2(2) 3(3)  - 5(5) 
Analytická chemie - 2 2 2 6
Cvičení z analytické chemie - 1(1) 2(2) 2(2) 5(5)
Fyzikální chemie - 4(1) 
4(1) 
Technická příprava 2 2(1)  - 4(1) 
Chemická technologie - 2 3 3
Biologie 2 1 - 3
Biochemie - - 2 - 2
Chemická technika - - - 3(3) 3(3)
Science - - 1 1 2

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Volitelné předměty varianta 1
Volitelné předměty v 3. ročníku
Seminář z matematiky - - 2 2 4
Seminář z anglického jazyka - - 2 2 4
Seminář z německého jazyka - - 2 2 4
Volitelné předměty ve 4. ročníku
Seminář z biologie a biochemie - - - 2 2
Seminář z fyziky - - - 2 2
Seminář z občanského základu - - - 2 2
Seminář z chemie
- - - 2 2
Volitelné předměty varianta 2
Seminář z pokročilé obecné chemie - - 2 - 2
Seminář z instrumentální analýzy - - - 4(4) 4(4)
Volitelné předměty varianta 3
Chemie v praxi - - 2 4(4) 6(4)

 

Týdenní počet hodin v ročníku 32(4) 34(7) 32(4) 32(6)/(10) 130(21)/(25)


Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.