SPSCHB

Víno

ACE-EX projekt 

Naše škola se ve školním roce 2023/2024 zapojila do mezinárodního projektu ACE-EX, který se zabývá cirkulární ekonomikou v zemědělství. Spolupráce na projektu, kterého se účastní několik institucí z různých zemí Evropy, jako např. Itálie, Belgie, Norsko, Polsko nebo Řecko, zabývající se cirkulární ekonomikou, hospodářstvím a zemědělstvím, potrvá po dobu tří let.

Náplní projektu je zmapovat možnosti vzdělávání v ČR prostřednictvím školení a kurzů k získání znalostí v oblasti cirkulární ekonomiky, dále sdílet zkušenosti s aplikováním cirkulární ekonomiky mezi českými firmami, jež podnikají v oblasti produkce vína, zemědělských plodin a potravinářských produktů. Mapování možností vzdělávání v této oblasti provádí učitelé naší školy ve spolupráci s odborníky z ostatních zapojených mezinárodních institucí.

Cílem této mezinárodní spolupráce je posílit znalosti a dovednosti v oblasti cirkulární ekonomiky v zemědělství, konkrétně v produkci oleje, vína a kukuřice, a také v opětovném využití odpadů ze zemědělské výroby pro další zpracování v rámci udržitelnosti procesu a dodržení principů „zelené chemie“. Studenti naší školy se následně zapojí do pilotního testování výstupů projektu, tedy výukových materiálů. 

 

Bližší informace o projektu najdete následujících odkazech: 


https://ecrn.net/aceex-chemskills-approved/ 

https://www.youtube.com/@Ace-exProject/about 

https://www.facebook.com/people/Ace-ex-Project/61551489800726/ 

https://www.instagram.com/ace_ex_project/?hl=it