SPSCHB

Implementace KAP JMK II

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace se stala jedním z partnerů Jihomoravského kraje v projektu s názvem Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Informace o projektu