SPSCHB

Erasmus+

 

 

 

 

Projekt 2019-1-CZ01-KA102-060088 Načerpání nových odborných zkušeností za hranicemi

V roce 2019 se naše škola zapojila do projektu Erasmus+ v kategorii KA102. 12 studentů 3. ročníků mělo vyjet v květnu 2020 na měsíční praxe do Milána, dalších 12 studentů 3. ročníků do Vídně. Vzhledem k vypuknutí covidové pandemie se však projekt uskutečnil až v květnu 2022.

Studenti absolvovali předvýjezdovou online jazykovou přípravu, testování znalostí angličtiny, obdrželi certifikáty o dosažené jazykové úrovni, byli proškoleni o bezpečnosti, pravidlech projektu, o programu Erasmus+ a agenturou ETEN, která praxe v zahraničí zajišťovala, byli také před výjezdem seznámeni s kulturou daných zemí a s tím, co v projektu očekávat.

První skupina 12 studentů a doprovodných pedagogů vyjela do Milána, kde studenti pracovali na třech různých pracovištích, a to ve Farmacia Metalla, na Azienda Agricola Cirenaica a na Testing Point 3 SRL. Studenti pracovali na odborných úkolech podle jednotek výsledků učení ECVET a po skončení praxí byli svými odbornými mentory z daných firem hodnoceni. Po návratu z praxí opět absolvovali online jazykový test a získali certifikát Europass.

Druhá skupina 12 studentů a doprovodných pedagogů vyjela do Vídně, kde 2 studenti pracovali v laboratoři Labor Dr. Gabriele Greiner a 10 studentů pracovalo v laboratořích na Technické univerzitě. Studenti pracovali na odborných úkolech podle jednotek výsledků učení ECVET a po skončení praxí byli svými odbornými mentory z daných pracovišť hodnoceni. Po návratu z praxí opět absolvovali online jazykový test a získali certifikát Europass.

Součástí projektu byl také víkendový kulturní program, návštěva muzeí, památek a poznávání místní kultury.

 

Mgr. Michala Brokešová