SPSCHB

Participace na projektech EU

Participace na projektech EU

Učitelé naší školy participují na některých dalších projektech spolufinancovaných Evropským sociálním fondem.

Jsou to projekty:

Směrem k maturitní zkoušce

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky