SPSCHB

Bioenergetika ZVT

Bioenergetika ZVT

Naše škola je partnerem v projektu BIOENERGETIKA VZT. Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu http://bioenergetikazvt.cz/