SPSCHB

Spolupráce DSZC Vegyipari Szakgymnáziuma a SPŠCHBR

 

Spolupráce DSZC Vegyipari Szakgymnáziuma a SPŠ chemické Brno

projekt 2018-1-CZ01-KA229-048004_1

Jedná se o projekt financovaný EU založený na spolupráci naší školy a DSZC Vegyipari Szakgymnáziuma Debrecen. Projekt je zaměřen na krátkodobé mobility žáků, kterých se účastní 5 anglicky hovořících studentů z Maďarska a 5 anglicky hovořících studentů z naší školy a 5 německy hovořících studentů z Maďarska a 5 německy hovořících studentů z naší školy. Studenti budou pracovat v mezinárodní dvojici na laboratorních úkolech (např. rozbor mléka, rozbor masa, rozbor vody apod.). V každém pololetí proběhne 1 mobilita. Součástí projektu jsou e-twinningové aktivity. Výsledky práce studentů (laboratorní protokoly, prezentace, laboratorní návody) budou přístupné široké veřejnosti v online nástrojích. Naše škola, SPŠ chemická Brno, je koordinátorem projektu.

Laboratorní návody         Fotogalerie            Prezentace                         E-twinning

                                          Brno 2019

                                          Debrecen 2019

                                          Brno 2021

                                          Diseminace