SPSCHB

Výuková a školící činnost

   Kromě své základní výchovně-vzdělávací funkce věnuje škola velkou pozornost i dalším vzdělávacím činnostem, které jsou určeny nejen vlastním studentům, ale i veřejnosti. 
   Pro žáky ZŠ, kteří mají zájem o chemii, organizuje naše škola korespondenční kurz chemie KORCHEM. Počet studentů, kteří se ho účastní, se rok od roku zvyšuje.
   Kromě této soutěže jsou u žáků 8. a 9. tříd ZŠ oblíbeny i chemické kroužky, které každoročně pořádáme od října do dubna v laboratořích školy. Zde se mohou mladí adepti chemie seznámit se základními chemickými operacemi, sami si vyzkoušet jednoduché pokusy, naučí se pracovat s chemickým sklem a dalšími pomůckami.
   Organizujeme semináře pro ZŠ a SŠ k realizaci nových školních vzdělávacích programů. Semináře poskytují mimo jiné i poznatky, které jsme během přípravy těchto programů pro naši školu získali na základě vlastních zkušeností.

Další vzdělávací aktivity:

 • přípravné kurzy ke studiu na SPŠCH pro žáky ZŠ,
 • praktické semináře zaměřené na chemické pokusy pro vyučující chemie na ZŠ a SŠ,
 • školení k chemické legislativě ve školní praxi,
 • semináře o chemické nomenklatuře organických sloučenin,
 • semináře k certifikaci kvality,
 • kroužek biologie a výpočetní techniky pro žáky ZŠ,
 • matematická a biologická soutěž KLOKAN,
 • biologická olympiáda,
 • chemická olympiáda různých kategorií včetně účasti v mezinárodní soutěži Grand Prix Chimique,
 • středoškolská odborná činnost,
 • účast v mezinárodní odborné soutěži AMAVET,
 • olympiáda v jazyce českém, anglickém a dějepisu,
 • recitační soutěže v českém a německém jazyce,
 • přednášky a kulturní exkurze,
 • pravidelné výjezdy do Vídně,
 • spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy a výrobními podniky chemického a příbuzného zaměření,
 • odborné exkurze a praxe, 
 • jazykové a sportovní kroužky,
 • šachový kroužek,
 • lyžařský výcvikový kurz, vodácký a cyklistický kurz, sportovně-poznávací pobyt u moře.

Přehled zahraničních aktivit v rámci Evropské unie:

 • spolupráce  s Institutem Dr. Flada v německém Stuttgartu,
 • projekt v rámci ACES (Academy of Central European Schools) s názvem Technici potřebují Evropu, Evropa potřebuje techniky – spolupráce SPŠCH s  partnerskými školami na Slovensku (Združená stredná škola v Novákach) a ve  Slovinsku (Strednja Strojna in Poslovna Šola Maribor),
 • zapojení do pilotního projektu EQF-Chemistry (Permeability within vocational education with respect to the chemical industry) v rámci programu Leonardo da Vinci zaměřeného na vzájemnou prostupnost vzdělávacích systémů v rámci přípravy na povolání v chemickém průmyslu,
 • spolupráce s  Institutem pro vzdělávání v  chemii a životním prostředím v Drážďanech (Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden MBH).