SPSCHB

Školská rada

S účinností od školního roku 2005/2006 byla podle zákona 561/2004 Sb. §167 zřízena při SPŠ chemické školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:

JUDr. Michal Chládek, MBA
předseda školské rady, zástupce zřizovatele
Prof. Ing. Michal Veselý, CSc
místopředseda školské rady, zástupce pedagogických pracovníků
Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. 
zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Zdenka Kučerová 
zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Petr Čermák 
zástupce rodičů a zletilých žáků
RNDr. Pavel Slanina zástupce rodičů a zletilých žáků
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
zástupce rodičů a zletilých žáků
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
zástupce zřizovatele
prof. Ing. rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. zástupce zřizovatele

 

Případné podněty k jednání školské rady posílejte na email kucerova@spschbr.cz

Dne 1. 6. 2021 proběhly volby do Školské rady na SPŠCH - zápis z voleb (.pdf)