SPSCHB

Historie školy

Samostatná, tehdy Vyšší odborná škola chemická, byla založena 1. září 1951. Tato nově vzniklá škola, která se odštěpila od průmyslové školy textilní, měla začátky ne zrovna lehké. Především tu byly problémy prostorové – učebny byly umístěny v budově husovického gymnázia na ulici Vranovské, chemické laboratoře zůstaly na ulici Francouzské – v sídle textilní školy. Po přesunutí gymnázia na ulici Elgartovu získala chemická škola další prostory na ulici Vranovské a od té doby (s výjimkou obtížného období rekonstrukce chemických laboratoří) je výuka všeobecných i odborných předmětů soustředěna „pod jednou střechou“.

Budova stará 65 let si vyžádala řadu úprav, rekonstrukcí i oprav. Za plného provozu proběhly generální opravy elektroinstalace, zařízení zdravotnické techniky, byla provedena vyměna oken, zhotovena nová fasáda a vybudována moderní plynová kotelna.

I přes skutečnost, že škola neměla ideální materiální a prostorové podmínky (dělila se o budovu nejdříve se Základní devítiletou školou, později se Střední pedagogickou školou a až do prázdnin roku 1998 se Státní jazykovou školou), byly postupně vybudovány další laboratoře a odborné učebny, např. pro výuku jazyků.

Poprvé v historii školy nastala ve školním roce 1998/99 situace, kdy veškeré prostory budovy slouží jen chemikům. V souvislosti se zavedením nových studijních oborů a zaměření se tak budou moci na naší škole zřizovat nové specializované laboratoře (místo prostor užívaných doposud Státní jazykovou školou), učebny a také se zlepší zázemí pro studenty a pracovníky školy. To umožní zajistit ještě lepší podmínky pro studium i pro využití volného času.

Ředitelé školy:

1952-1958 Ing. Jaroslav Voda
1958-1973 Vladislav Mareček
1973-1983 Ing. Olga Bartíková
1983-1996 Ing. František Keberle