SPSCHB

Ze školy

13.09.2023 | Návštěva ZŠ u nás ve škole

  V rámci programu žáci ZŠ zhlédnou zábavné pokusy z chemie, z fyziky, z biologie a mikrobiologie. Dále navštíví laboratoř motivujícího centra s interaktivními 3D modely technických zařízení, jako např. model jaderné elektrárny, čistírny odpadních vod, spalovny KO aj.)

  Program návštěvy žáků ZŠ na SPŠCH je naplánován na 110 minut.


  Základní školy se na program zábavných pokusů přihlašují výhradně pomocí on-line formuláře umístěného na webových stránkách školy.

              Odkaz: https://outlook.office365.com/owa/calendar/NvtvyZnaSPCHBrno20232024@spschbr.cz/bookings/

 

  V období od října do ledna se na program přihlašují žáci 9. ročníků. Pro ostatní ročníky budou vyhrazeny termíny v období únor až červen. Na 1 termín je možné maximálně 60 žáků.

   Při přihlašování je potřeba z nabízených termínů program zarezervovat ještě v kalendáři.


Zpět