SPSCHB

Profil - Analýza potravin

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin
         
     

Profil – Analýza potravin

Absolvent nalezne uplatnění v potravinářském průmyslu, především jako potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny. Uplatní se také jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích a institucích zabývajících se mikrobiologickými, chemickými, biologickými a fyzikálně-chemickými rozbory, např. v provozních laboratořích potravinářských závodů, státních laboratořích inspekce potravin, soukromých akreditovaných laboratořích, úpravnách vod a čistírnách odpadních vod a v institucích ochrany životního prostředí. Další možnost uplatnění je ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků a v obchodních firmách v oblasti marketingu.

Příklady typických pracovních činností:

  • potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny,
  • laborant,potravinářský mistr,
  • potravinářský technolog,
  • dispečer,normovač.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na analýzu potravin a příbuzné potravinářské obory.

Absolvent disponuje:

  • vysokou odborností v oblasti mikrobiologie,  analytické chemie a technologie a hygieny potravin
  • znalostmi přírodních věd
  • dovedností pracovat s odbornými texty
  • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém a německém jazyce a využívat k této komunikaci i prostředky IKT