SPSCHB

Školní psycholožka

Telefon: 725 552 219

Email: kristofova@spschbr.cz

Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek v čase od 8.00 do 15.00

Najdete mě v koučovací místnosti (hned vedle recepce).

S čím Vám mohu pomoci:

  • konzultace při řešení osobních problémů studentů (studijní, výukové,  vrstevnické vztahy ve třídě, závislosti, obtížné situace v rodině...)
  • konzultace se zákonnými zástupci studentů ve výše uvedených oblastech
  • pomoc při zpracování krize – krizová intervence pro studenty, jejich zákonné zástupce a pedagogy
  • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
  • zjišťování sociálního klimatu ve třídách
  • práce s třídním kolektivem v rámci budování vzájemných pozitivních vztahů, v rámci primární prevence rizikového chování
  • práce se skupinami vybraných jedinců
  • příprava anket a dotazníků ve škole
  • pomoc ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli
  • spolupráce s učiteli, členy školního poradenského pracoviště

 

 

 

Mgr. Krištofová Monika