SPSCHB

Olympiáda v anglickém jazyce

Jazykové soutěže v CJ – Olympiáda ANJ

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

SPŠCH Brno pořádá tuto soutěž každoročně a to nejprve ve školním kole, které se koná obvykle v lednu. Vítěz školního kola postupuje do kola městského.

Naší školy se týká možnost soutěžit v těchto kategoriích:

  • kategorie III. A - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
  • kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a,b,c) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)

Příklady konverzačních témat: Family. Home and family life. House and home. My town/village. Shops, shopping, services. My job / Future career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure time. Hobbies and pastime activities. Sports and games. Health and illness. Clothes and fashions. Food and meals. At a restaurant. Entertainment - cinema, theatre, music, books, arts. Education. Language studies. Going on holiday. Tourism. Sightseeing. Holidays, festivals, celebrations. Travel and transport. Seasons of the year, weather.

Vyspělost slovní zásoby („vocabulary“) je dána úrovní jednotlivých kategorií a soutěžních kol. V kat. III. by měly být soutěžní otázky formulovány jako problém, např. The environment problems. Countryside. Nature. Media (TV, radio, newspapers), Education. Language studies.