SPSCHB

Třídní schůzky

Třídní schůzky: 25.9.2018- rodiče žáků 1. ročníků v 16 hodin.

Na setkání se těší Ing. Vilém Koutník, CSc., v.r.

ředitel Střední průmyslové školy chemické, Brno