SPSCHB

Třídní schůzky

úterý 26. 9. 2017 v 16,00 h – rodiče žáků 1. ročníků
úterý 14.11.2017 v 17.00 h - rodiče žáků 1. – 4. ročníků (hodnocení 1. čtvrtletí)
úterý 17.4.2018 v 17.00 h - rodiče žáků 1. – 4. ročníků (hodnocení 3. čtvrtletí)
Na setkání se těší Ing. Vilém Koutník, CSc., v.r.
ředitel Střední průmyslové školy chemické, Brno