SPSCHB

Maturita

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Pravidla k psaní dlouhodobých maturitních prací .PDF
Harmonogram prací SOČ .DOC
 Pravidla tvorby prezentací .DOCX
 Maturitní kalendář .PDF
 Anglický jazyk .DOC
 Anglický jazyk - profilová část .PDF
 Český jazyk a literatura .DOC
 Německý jazyk .DOC
 Německý jazyk - profilová část .DOC
Propozice praktické maturitní zkoušky . PDF
Studijní materiály pro studenty k praktické maturitní zkoušce z chemie . DOC

Maturitní okruhy

Analytická chemie Stáhnout .DOC
Analýzy a mikrobiologie potravin Stáhnout .DOC
Biologie 4.A, 4.B, 4.C, 4.D .DOC
Člověk a prostředí 4.C .DOC
Fyzika Stáhnout .DOC
Fyzikální chemie 4.A.DOC
Hygiena a technologie potravin 4.B .DOC
Chemie 4.A, 4.B, 4.C, 4.D .DOC
Chemická technologie Stáhnout 4,D .DOC
Technologické procesy Stáhnout .DOC
Matematika Stáhnout .DOC
Zeměpis 4.C .DOC
Praktická maturitní zkouška z chemie 4.A, 4.B, 4.D.DOC